KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH AN

KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH AN

  1. Thông tin về chủ đầu tư

–       Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bình Thắng

–       Địa chỉ: xã Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

–       Điện thoại: 08.38232088 – 0650.3749308

–       Fax: 08.38232089 – 0650.3749309

–       E-mail: songnguyen211110@gmail.com; huythuan10@yahoo.com

–       Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/kinh doanh:

–       Ngành nghề đăng ký đầu tư/kinh doanh:

  1. Thông tin về khu công nghiệp

–       Quyết định thành lập: số 1722/CP-CN ngày 17/12/2003 của Thủ tướng Chính Phủ v/v cho phép thành lập KCN Dệt may Bình An trên cơ sở cụm công nghiệp dệt may Bình An.

–       Giấy chứng nhận đầu tư: số 1502/QĐ-UB ngày 04/3/2004 của UBND tỉnh Bình Dương v/v thành lập KCN Dệt may và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN dệt may Bình An, tỉnh Bình Dương

–       Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp: số 963/QĐ-BXD ngày 21/6/2004 của Bộ Xây Dựng v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Dệt may Bình An, tỉnh Bình Dương; số 2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh Bình Dương v/v phê duyệt điều chỉnh qui hoạch chi tiết KCN dệt may Bình An, tỉnh Bình Dương.

CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp

17,90

68,90

Đất xây dựng công trình điều hành dịch vụ

0,90

3,60

Đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

0,30

1,20

Đất cây xanh, công viên

2,70

10,70

Đất giao thông

4,10

15,60

TỔNG CỘNG

25,9

100

–       Địa chỉ khu công nghiệp: xã Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
–       Vị trí địa lý:
–       Tổng vốn đầu tư: 98,777 tỷ đồng
–       Diện tích đất công nghiệp cho thuê: 18,8 ha
–       Tính chất khu công nghiệp:
–       Hạ tầng kỹ thuật: đang xây dựng hoàn thiện
–       Nhà máy xử lý nước thải tập trung: công suất 400 m3/ngày đêm
–       Năm đi vào hoạt động:
–       Tổng vốn đầu tư đã thực hiện: 95,352 tỷ đồng
–       Diện tích đất đã cho thuê lại:   18,06 ha; đạt tỷ lệ lấp kín:  96,04%
–       Giá cho thuê đất (tham khảo):

–       Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM: số 6559/QĐ-UB ngày 12/04/2002 của UBND tỉnh Bình Dương

  1. Ngành nghề thu hút đầu tư
    – May mặc;
        – Phụ liệu ngành may;
        – Bao bì giấy.​

Kết nối với Immah