CÁC DỊCH VỤ MÀ IMMA CUNG CẤP

Hiện nay nền kinh tế luôn thay đổi nên việc đầu tư đòi hỏi sự tìm hiểu và phân tích thông tin là rất quan trọng, đặc biệt là liên quan đến nhân sự

Chúng tôi cung cấp các giải pháp về nhân sự gồm những giá trị cốt lõi:

+ Xây dựng quy trình nhân sự: Việc làm việc theo một quy trình khoa học, các công việc được sắp xếp trình tự, công việc được hiểu đúng và đủ .. thi sẽ giúp con người sẽ làm việc gắn kết và đạt hiệu quả cao.

+ Xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp

+ Đánh giá thành quả làm việc (KPI): Trong quá trình làm việc mỗi người có một kết quả công việc khác nhau, có sự ganh đua, có sự không công bằng trong việc trả lương, thưởng … đó là vấn đề đau đầu của chủ doanh nghiệp nhà quản lý, tăng lương hết cho mọi ngươi ? hay tăng cho những người nào ? đó là phải xây dựng bộ tiêu chuẩn KPI để đo lường, đảm bảo sự công bằng và minh bạch..

+ Tuyển dụng: Tại sao cần phải tuyển nhân viên ?:

  • Nhân sự cũ không còn phù hợp với quy mô doanh nghiệp
  • Lắp đầy khoảng trống công việc khi có nhân viên nghỉ việc hoặc chuyển công tác
  • Đáp ứng nhu cầu phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp. 
  • Nhân sự mới phù hợp với tình hình bối cảnh mới của doanh nghiệp
  • Tiếp thêm luồn gió mới cho doanh nghiệp.

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng xác định giá trị bằng các phương pháp khác nhau từ đó có nhận định để có sự lựa chọn tối ưu để tuyển dụng hợp lý nhất.

 

 

 

 

 

Tuyển dụng các vị trí cấp cao
70%

Tuyển dụng dự án trọn gói
10%

Tư vấn và phát triển nguồn nhân lực 10%

Huấn luyện/ Đào tạo 10%

Kết nối với Immah