Dịch vụ tư vấn và phát triển nguồn nhân lực

Hiện nay nền kinh tế luôn thay đổi nên việc đầu tư đòi hỏi sự tìm hiểu và phân tích thông tin là rất quan trọng. Chúng tôi luôn giúp cho khách hàng có được cái nhìn đầy đủ nhất từ việc:

⚛️ Lên kế hoạch & phát triển nguồn nhân lực

⚛️ Thiết kế hướng dẫn tuyển dụng

⚛️ Tư vấn thiết lập sơ đồ tổ chức

⚛️ Thiết lập mô tả công việc

⚛️ Tư vấn về vị trí và phân công công việc

⚛️ Các mức độ về lương và phúc lợi

⚛️ Thiết kế sổ tay cho nhân viên

 

⚛️ Tài liệu/ Hợp đồng lao động

 

⚛️ Thiết lập hệ thống lọc nhân sự

⚛️ Chuẩn hóa quy trình và chính sách hoạt động

 

⚛️ Sách hoạt động

 

⚛️ Thỏa thuận lao động

 

⚛️ Phân công nhiệm vụ

 

⚛️ Lương

 

Kết nối với Immah