Dịch vụ tuyển dụng ứng viên cấp cao

Hiện nay nền kinh tế luôn thay đổi nên việc đầu tư đòi hỏi sự tìm hiểu và phân tích thông tin là rất quan trọng. Chúng tôi luôn giúp cho khách hàng tuyển dụng ứng viên cao cấp:

⚛️ Tìm hiểu sâu về công ty, đối thủ (nếu có), ngành hàng liên quan của khách hàng

⚛️ Phân tích vị trí và sơ đồ tổ chức vị trí tuyển dụng

⚛️ Hỗ trợ đăng tin và chọn lọc hồ sơ phù hợp cho vị trí tuyển dụng

⚛️ Phỏng vấn ứng viên,khai thác những điểm phù hợp để thuyết trình cho khách hàng

⚛️ Hỗ trợ sắp xếp phỏng vấn, kiểm tra người tham khảo và thương lượng lương bổng với ứng viên

⚛️ Hỗ trợ ứng viên từ ngày đầu tiên đi làm đến hết thời han bảo hành

Kết nối với Immah