Huấn luyện và đào tạo

Hiện nay nền kinh tế luôn thay đổi nên việc đầu tư đòi hỏi sự tìm hiểu và phân tích thông tin là rất quan trọng. Chúng tôi luôn giúp cho khách hàng tuyển dụng ứng viên cao cấp:

⚛️ Kế hoạch đào tạo / huấn luyện cho doanh nghiệp

⚛️ Tham gia đào tạo về Quản lý nhân sự / dịch vụ đào tạo

Kết nối với Immah