Dịch vụ kế toán

Việc phát triển dịch vụ tư vấn, hành nghề kế toán là một trong những yêu cầu cấp thiết cho bất kỳ một quốc gia nào bởi đây là một dịch vụ sử dụng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có vai trò quan trọng trong việc góp phần làm minh bạch hóa môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quá trình sản xuất cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả.

Các dịch vụ kế toán

Hỗ trợ Quý doanh nghiệp với các dịch vụ

? Ghi số bút toán.

? Lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp.

? Kê khai báo cáo thuế hàng kỳ các loại thuế liên quan đến hoạt động  của doanh nghiệp.

? Lập sổ sách kế toán theo quy định.

? Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm.

? Trao đổi và tư vấn số liệu kế toán với khách hàng hàng kỳ.

? Hỗ trợ giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc thực hiện cho khách hàng.

? Thông báo cho khách hàng số thuế phải nộp để khách hàng nắm bắt thời gian thanh toán thuế cho cơ quan Nhà nước.

? Trong trường hợp có hoàn thuế, chúng tôi cũng sẽ thông báo ngay cho Quý công ty.

? Trao đổi với cơ quan kiểm toán về các vấn đề có liên quan (nếu có).

Kết nối với Immah