Kiểm toán báo cáo tài chính

  • Kiểm toán báo cáo tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo và duy trì niềm tin của nhà đầu tư và có thể mở khóa những hiểu biết có giá trị về doanh nghiệp.
  • Chúng tôi là một công ty kiểm toán chuyên nghiệp, tin rằng các kiểm toán viên độc lập thực hiện vai trò có giá trị như một trung gian đáng tin cậy giữa thông tin doanh nghiệp và người sử dụng thông tin đó. Trước những khủng hoảng kinh tế và những vụ bê bối trong vài năm qua, chúng tôi tin rằng các kiểm toán viên độc lập đang trên đỉnh của một sự thay đổi mang tính thay đổi. Các bên liên quan đang đòi hỏi sự minh bạch hơn và chúng tôi đang phản hồi – thay đổi cách chúng tôi vận hành, chủ động lắng nghe các bên liên quan và nắm lấy dữ liệu và phân tích để đưa ra những rủi ro và cảnh báo kịp thời.

Kiểm toán sáng tạo và đổi mới

  • Đổi mới, sáng tạo không phải là một khái niệm truyền thống gắn liền với kiểm toán. Nhưng nó không phải là cốt lõi của chiến lược của chúng tôi để đáp ứng với những thách thức và cơ hội chưa từng có mà chúng tôi phải đối mặt với tư cách là kiểm toán viên. Cốt lõi của sứ mệnh của chúng tôi là thừa nhận trách nhiệm mà chúng tôi dành cho các kiểm toán viên đối với xã hội và thị trường vốn. Những đổi mới dẫn đến chất lượng kiểm toán nâng cao, như việc áp dụng các phương pháp phù hợp của chúng tôi vào kiểm toán, rất quan trọng đối với các tổ chức chúng tôi phục vụ.
  • Chất lượng cao, kiểm toán báo cáo tài chính độc lập là rất cần thiết để duy trì niềm tin của nhà đầu tư. Các chuyên gia Kiểm toán của Công ty trên khắp các vùng miền cam kết vì lợi ích cộng đồng. Những chuyên gia giàu kinh nghiệm này tìm cách thách thức những hiểu biết và mở khóa những hiểu biết có giá trị dựa trên kinh doanh và ngành nghề của một tổ chức, và phương pháp và cách tiếp cận kiểm toán sáng tạo.
  • Các nguyên tắc cơ bản đằng sau các tiêu chuẩn kiểm toán của ngày hôm nay đã được quy định – và thế giới đã thay đổi rất nhiều về tiếp cận cũng như giá trị của kiểm toán. những vấn đề này chỉ là khả thi khi thực hiện tất cả các giao dịch của một tổ chức trên tất cả các bộ phận và phân tích chúng. Kỹ thuật lấy mẫu dựa trên đánh giá rủi ro được áp dụng trong quá trình kiểm toán. Và điều này là hoàn toàn phù hợp cho mục đích. Nhưng thế giới của chúng ta đang thay đổi. Khoảnh khắc đến khoảnh khắc. Lý do là công nghệ kiểm toán của chúng tôi cần tiếp tục phát triển. Ngày nay, kiểm toán viên của chúng tôi có thể trao quyền cho sự đánh giá, kinh nghiệm và sự hoài nghi của họ với các công nghệ mới, khoa học dữ liệu và phân tích khoa học.
  • Chúng tôi luôn ý thức trong việc áp dụng những Công nghệ thông tin trong kiểm toán để đưa đến sự hiệu quả và tốc độ xử lý công việc ở mức cao nhất nhằm đáp ứng tính kịp theo yêu cầu của khách hàng cũng như quy định pháp luật.
  • Chúng tôi sẽ có thể có các cuộc hội thoại tập trung và nắm mục tiêu các công ty hoặc trường hợp ngoại lệ cụ thể, làm gia tăng thêm giá trị của cuộc kiểm toán mà bạn nhận được.
 

Kết nối với Immah