Cách tiếp cận của chúng tôi được thiết kế để cắt giảm sự phức tạp của các tranh chấp thuế địa phương và đa ngành thông quản lý hiệu quả và giải quyết kịp thời, dự báo và giải pháp trước cho những rủi ro tranh chấp có thể xảy ra.

∗∗∗

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các tập đoàn lớn và đa quốc gia, các doanh nghiệp cỡ trung bình, các tổ chức chính phủ và ở một số quốc gia, các cá nhân có giá trị thu nhập cao. Chúng tôi cũng làm việc cùng với các công ty thuế, kế toán và pháp lý khác để cung cấp cho khách hàng của họ lời khuyên về thuế và giải quyết tranh chấp chất lượng cao.

∗∗∗

Tập hợp, tích lũy kiến ​​thức tập thể của toàn công ty cũng như các ý kiến chuyên gia bên ngoài và mối quan hệ bền chặt với cơ quan thuế, chúng tôi cung cấp hiểu biết chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm địa phương để giúp khách hàng đạt được kết quả tốt nhất.

∗∗∗

Các nhóm chuyên gia của chúng tôi làm việc cùng nhau tại địa phương và toàn cầu để đảm bảo tính nhất quán xuyên biên giới và đạt được kết quả tốt nhất từ góc độ toàn cầu trong suốt quá trình tranh chấp.

Kết nối với Immah