Giải quyết tranh chấp của công ty để bảo vệ khách hàng, chuẩn bị và giải quyết tranh chấp với cơ quan thuế. Chúng tôi giúp các khách hàng kiểm soát quá trình giải quyết tranh chấp để có được tiết kiệm thuế và phù hợp với pháp luật ở nước sở tại và toàn cầu.

Các chuyên gia chúng tôi có kinh nghiệm trong tất cả các giai đoạn tranh chấp thuế – từ bảo vệ chống tranh chấp thông qua phân tích và chuẩn bị tài liệu trước khi tranh chấp xảy ra. Chúng tôi làm việc với bạn để giúp giảm bớt khả năng xảy ra tranh chấp hoặc kiểm toán trước khi xảy ra tranh chấp.

Đối với những vấn đề cuối cùng trở thành chủ đề của tranh chấp, chúng tôi làm việc với khách hàng để giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Xử lý tranh chấp thuế có thể có nghĩa là không chắc chắn và phức tạp. Các chuyên gia có kinh nghiệm giúp bạn kiểm soát quá trình giải quyết tranh chấp.

Chúng tôi đã tham gia nhiều vụ tranh chấp và có kết quả tốt.

Các chuyên gia của chúng tôi có một sự hiểu biết sâu sắc, dựa trên kinh nghiệm thực tế, về cách tốt nhất để tiếp cận giải quyết các tranh chấp thuế lớn, phức tạp.

Chúng tôi có thể hỗ trợ để đạt được một số vấn đề thuế khó một cách nhanh chóng và hiệu quả và theo cách có thể giúp xây dựng mối quan hệ hiệu quả và hợp tác với cơ quan thuế.

Kết nối với Immah