TƯ VẤN GIAO DỊCH, MUA BÁN SÁT NHẬP

tư vấn giao dịch, mua bán sát nhập

Tư vấn mua bán và sáp nhập có thể giúp các doanh nghiệp thực hiện M & A xuyên biên giới cũng như các giao dịch khách liên quan.
Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ thuế M & A cho các nhà đầu tư cổ phần doanh nghiệp và tư nhân. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Xác định vấn đề thuế liên quan mua bán sáp nhập (Tax due diligence)

Xác định mức độ rủi ro thuế và cách thức giảm thuế từ việc nhận định những vấn đề cốt lỗi liên quan đến rủi ro về thuế và đánh giá rủi ro với hồ sơ hiện tại và những ảnh hưởng trong tương lai có thể xảy ra sau khi mua lại hoặc được sáp nhập.

Hỗ trợ nhà đầu tư:

– Chuẩn bị tài liệu bên nhà đầu tư và tư vấn  thuế của doanh nghiệp, bao gồm các biện pháp tổ chức lại trước thỏa thuận và giải quyết các rủi ro trong quá khứ và tương lai.

Tích hợp sau thỏa thuận:

– Giúp khách hàng của các công ty thành viên dung hòa các giá trị thuế mà phải trả hoặc có thể phải trả giữa các bên có liên quan.

Chúng tôi có các chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực dịch vụ khác nhau, chúng tôi có thể giúp các công ty hiểu các quy trình, tránh những cạm bẫy và nắm bắt cơ hội.

Chúng tôi hiểu tác động thực tế của sự phát triển thuế từ quốc gia này sang quốc gia khác và khi chúng tôi phát hiện ra các cơ hội, chúng tôi biết cách hành động để làm sao tạo ra những lợi ích cho những thành viên khách hàng và những cổ đông có liên quan.

Tại sao sáp nhập và mua lại có hiệu quả về thuế? 

Các công ty có tham vọng toàn cầu không thể bỏ qua các cơ hội do sáp nhập, mua lại và thanh lý. Nhưng nếu các giao dịch này là để tạo ra giá trị thực, điều quan trọng là ý nghĩa thuế của mỗi giao dịch được xử lý từ khi bắt đầu để đảm bỏ tối thiểu hóa chi phí thuế từ việc tận dụng lợi thể trong việc mua lại hoặc sáp nhập. Điều này đặc biệt quan trọng trong các giao dịch xuyên biên giới, nơi các quy định và văn hóa kinh doanh khác nhau cần được hòa giải để tiết lộ các rủi ro và cơ hội của một giao dịch.

Tương tự, vốn cổ phần tư nhân tìm cách tăng lợi tức đầu tư không thể bỏ qua chi phí thuế thuế. Xu hướng gần đây cho thấy các giao dịch M & A đã trở nên quốc tế hơn và khối lượng giao dịch tăng lên rất nhiều. Các giao dịch có đòn bẩy cao cho phép giao dịch lớn, đặc biệt là trong thị trường vốn cổ phần tư nhân.
Hiểu cách thực hiện một thỏa thuận

Trong một môi trường giao dịch chuyên nghiệp và cạnh tranh cao, nhiều giao dịch được tổ chức dưới dạng đấu giá. Chỉ có người trả giá mạnh nhất sẽ giành chiến thắng. Khi các nhà đầu tư chiến lược cạnh tranh với vốn cổ phần tư nhân, họ sẽ tìm thấy một thỏa thuận với công ty.

Để đánh giá giá trị thực của giao dịch, bạn cần hiểu rủi ro thuế lịch sử liên quan đến doanh nghiệp để bán. Để giành chiến thắng trong một cuộc đấu giá, bạn cũng có thể đánh giá và định lượng tiềm năng tăng giá. Trong nhiều trường hợp, thuế có thể tạo ra sự khác biệt.

Nắm bắt thời cơ đúng thời điểm

Xử lý một quy trình M & A có nghĩa là điều phối nhiều luồng công việc khác nhau trong một dòng thời gian rất nghiêm ngặt. Trong quy trình đấu giá, thương thảo, có rất ít sự linh hoạt xung quanh thời hạn trả giá.
=> Vì vậy việc ra quyết định nhanh chóng cần phải được xử lý, nên việc phân tích thông tin, đánh giá rủi ro về thuế cũng như những rủi ro có liên quan khác ảnh hưởng đến giá trị chuyển nhượng.

Kết nối với Immah