Cam kết của IMMAH

IMMAH Cam Kết

 

Mỗi thành viên công ty chúng tôi đều hướng đến việc cung cấp dịch vụ ở mức độ hoàn chỉnh nhất:

  ♣ Người quản lý và giám sát luôn tật tâm với trách nhiệm của tất cả các khía cạnh của dịch vụ khách hàng;

  ♣ Giải đáp, phản hồi tất cả các yêu cầu của khách hàng khẩn trương và nhanh chóng;

  ♣ Khi tư vấn, chúng tôi luôn hướng đến kết hợp giữa chuyển môn và lợi ích kinh tế ở mức tối ưu hóa;

  ♣ Luôn cập nhật tình trạng, những rủi ro của khách hàng và có những cuộc họp định kỳ để giúp khách hàng tránh những rủi ro cũng như có giải pháp và kế hoạch khắc phục kịp thời;

  ♣ Chúng tôi coi trọng nhân sự chủ chốt đảm bảo duy trì chất lượng và nắm bắt thông tin khách hàng đầy đủ nhất.

  ♣ Chúng tôi luôn là chỗ để đảm bảo các dữ liệu khách hàng được bàn giao, lưu trừ một cách khoa học, đầy đủ và bảo mật;

  ♣ Để giúp chúng tôi duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi hoan nghênh và luôn luôn lắng nghe mọi đóng góp, bình luận liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, từ đó cũng giúp chúng tôi phục vụ Quý khách hàng tốt hơn.

Kết nối với Immah