Đầu tư luôn phải đòi hỏi phải xác định chi phí ban đầu để đầu tư, nhưng để biết được giá trị đó có thể thu hồi trong thời gian bao lâu và giá trị bỏ ra có tương xứng hay không thì cần phải xác định lại giá trị khoản đầu tư đó một cách đáng tin cậy.

? Vì vậy chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng xác định giá trị bằng các phương pháp khác nhau từ đó có nhận định để có sự lựa chọn tối ưu để xem xét đầu tư.

Kết nối với Immah