Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Hiện nay để tăng cường sự công bằng thuế giữa các quốc gia, và đánh thuế theo đúng bán chất nguồn thu nhập, nên việc tuân thủ hiệp định là điều hết sức quan trọng.

Chúng tôi sẽ tư vấn giúp các khách hàng hiểu được các trường hợp ở việt nam và làm việc với các nhà tư vấn các nước liên quan để việc tính thuế tối thiểu nhất và tránh đóng thuế trùng lắp theo đúng tinh thần của hiệp định.

Kết nối với Immah