Dịch vụ kiểm toán

 • Kiểm toán báo cáo tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo dựng và duy trì niềm tin của nhà đầu tư và có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về một doanh nghiệp.
 • Là một công ty kiểm toán chuyên nghiệp, chúng tôi tin rằng các kiểm toán viên độc lập đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin giữa công ty và khách hàng. Sau khủng hoảng kinh tế mấy năm qua và Covid 19, chúng tôi cho rằng kiểm toán độc lập có nghĩa vụ tăng cường tính minh bạch. Để nâng cao tính minh bạch, chúng tôi tham khảo ý kiến ​​của các công ty, tích cực lắng nghe ý kiến ​​của các bên liên quan, xác định và phân tích thông tin dữ liệu và đưa ra thông tin rủi ro kịp thời.

Dịch vụ thuế

 • Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là các tập đoàn lớn và công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức chính phủ và một số chủ sở hữu duy nhất có thu nhập cao. Đối với những khách hàng này, chúng tôi cung cấp các giải pháp tư vấn THUẾ và tranh tụng thuế chất lượng cao.
 • Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan thuế và thu thập ý kiến ​​chuyên gia bên ngoài để xây dựng kiến ​​thức tập thể trong toàn công ty. Chúng tôi cung cấp chuyên môn và kinh nghiệm của mình để giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất.
 • Các nhóm chuyên gia của chúng tôi về KICPA, AICPA và VACPA đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và tạo ra kết quả tốt nhất ngay cả đối với các vấn đề xuyên biên giới.

Dịch vụ kế toán

 • Chúng tôi làm đại lý đăng ký hệ thống kế toán (Bộ tài chính Việt Nam) theo luật đầu tư nước ngoài.
 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán cho các công ty quản lý sổ sách kém.
 • Tất cả các sổ sách được ghi chép và duy trì theo quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Chúng tôi thiết kế và bổ sung hệ thống kế toán của công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và pháp luật có liên quan.
 • Các vấn đề phát hiện trong quá trình dịch vụ liên tục được kiểm tra và xem xét.
 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ đại lý soát xét và lập báo cáo các loại báo cáo thuế lớn của công ty (thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế doanh nghiệp, thuế nhà thầu nước ngoài).