Dịch vụ tư vấn đầu tư

  • Chúng tôi tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
    Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý tiếp theo sau khi cấp giấy phép đầu tư nước ngoài.
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ nghiên cứu các ngành công nghiệp đầy triển vọng và các lĩnh vực đầy triển vọng để đầu tư. Chúng tôi cung cấp tất cả các thủ tục liên quan đến việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, chẳng hạn như lựa chọn địa điểm nhà máy và hợp đồng thuê, theo yêu cầu của khách hàng.
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép đầu tư cho các thay đổi đầu tư (thay đổi vốn, thay đổi địa chỉ dự án, thay đổi người đại diện, v.v.).