Tính chuyên nghiệp

Công ty chúng tôi là nhóm chuyên gia gồm KICPA, AICPA, VACPA, luật sư.

Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán/ thuế/ kế toán, tư vấn đầu tư và dịch vụ pháp lý.

Giàu kinh nghiệm

14 năm kinh nghiệm kiểm toán và tư vấn tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Chúng tôi có nhiều khách hàng trong và ngoài nước và chúng tôi đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Cung cấp dịch vụ pháp lý

Chúng tôi có luật sư cũng như kế toán thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý khác nhau.

Cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện về kế toán và thuế thông qua rà soát pháp lý.