Dịch vụ luật

Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho một loạt các vấn đề pháp lý cho tất cả các công ty. 

 

? Thành lập doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh, Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC), chuẩn bị / xem xét hợp đồng liên doanh.

? Dịch vụ pháp lý nội bộ

? Soạn thảo, sửa đổi, tư vấn nội dung các thỏa thuận, hợp đồng

? Xây dựng chính sách nhân sự

? Hỗ trợ kiểm tra, thực hiện chính sách nhân sự.

? Hỗ trợ visa, giấy phép lao động và đơn xin thẻ cư trú tạm thời

? Hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ luật lao động.

? Kiểm toán lao động Stautory

? Tư vấn về vấn đề lao động

? Hỗ trợ tố tụng lao động

? Thay mặt công ty xử lý khiếu nại nhân viên

? Soạn thảo thư theo tiêu chuẩn ngành (Thư bổ nhiệm, , thư xác nhận, văn bản thử việc , văn bản tăng, giảm lương / văn bản đánh giá nhân viên, v.v.

? Hỗ trợ lưu giữ hồ sơ theo luật định

? Dịch vụ ParaLegal

? Khiếu nại hình sự, chuyển nhượng để thu hồi nợ, môi trường vvv…

? Đăng ký các hồ sơ và làm việc với ngân hàng nhà nước

Kết nối với Immah