DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Chúng tôi là một công ty kiểm toán chuyên nghiệp, tin rằng các kiểm toán viên độc lập thực hiện vai trò có giá trị như một trung gian đáng tin cậy giữa thông tin doanh nghiệp và người sử dụng thông tin đó.

Trước những khủng hoảng kinh tế và những vụ bê bối trong vài năm qua, chúng tôi tin rằng các kiểm toán viên độc lập đang trên đỉnh của một sự thay đổi mang tính thay đổi. Các bên liên quan đang đòi hỏi sự minh bạch hơn và chúng tôi đang phản hồi – thay đổi cách chúng tôi vận hành, chủ động lắng nghe các bên liên quan và nắm lấy dữ liệu và phân tích để đưa ra những rủi ro và cảnh báo kịp thời.

Kiểm toán – Báo cáo tài chính

Đánh giá rủi ro

Dịch vụ bảo đảm

 

Dịch vụ Giá trị gia tăng

Kết nối với Immah