Dịch vụ pháp lý

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty.

 • Thành lập doanh nghiệp, Văn phòng đại diện, Chi nhánh, Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC), Giấy chứng nhận đủ đầu tư (IRC).
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng liên doanh.
 • Dịch vụ pháp lý nội bộ.
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến nhân sự.

 • Kiểm tra chính sách nhân sự.
 • Xác nhận và hỗ trợ phản ánh chính sách nhân sự.
 • Đơn đề nghị cấp thị thực, giấy phép lao động và thẻ tạm trú.

Chúng tôi giúp doanh nghiệp tuân thủ luật lao động.

 • Chúng tôi giúp doanh nghiệp tuân thủ luật lao động.

 • Kiểm toán lao động.

 • Tư vấn về vấn đề lao động.

 • Hỗ trợ tố tụng lao động.

 • Soạn thảo hồ sơ theo tiêu chuẩn ngành (thư bổ nhiệm, thư xác nhận, hợp đồng học việc, hồ sơ điều chỉnh lương/hồ sơ đánh giá nhân viên, v.v.).

 • Hỗ trợ lưu giữ giấy tờ theo quy định của pháp luật.

 • Hỗ trợ dịch vụ pháp lý.