ĐẠI DIỆN

Công ty kế toán Immanuel cùng với doanh nghiệp

Công ty kế toán Immanuel là một công ty trọng tâm khách hàng với doanh nghiệp và doanh nghiệp, được cung cấp bởi các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kiểm toán viên, thành lập pháp nhân, tư vấn thuế, tư vấn kinh doanh dựa trên sự chuyên nghiệp và thân thiện.

Công ty kế toán Immanuel của chúng tôi luôn cung cấp các dịch vụ chuyên môn đa dạng phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của doanh nghiệp khách hàng bằng kinh doanh đạo đức minh bạch. Các chuyên gia của công ty kế toán Immanuel chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để trở thành đối tác vững chắc của các công ty khách hàng, tập trung vào sự phát triển của khách hàng.

 

Đại diện (General Manager)

Cho Hyoung

 

 

 

LỜI CHÀO TỪ KẾ TOÁN VIÊN ĐẠI DIỆN

Công ty kế toán Immanuel lúc nào cũng mới lạ

Chúng tôi coi việc nâng cao giá trị là sứ mệnh, thông qua dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp trung thành và chân thành sẽ đồng hành cùng quý khách bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Chúng ta cảm thấy rằng, sự thắt chặt định lượng toàn cầu đã mở rộng sự biến động của bất động sản và thị trường chứng khoán gần đây, một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang đến gần. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ngay cả cá nhân, doanh nghiệp, hay thậm chí là một quốc gia, nếu chúng ta không chủ động ứng phó với xu hướng thay đổi trong thời đại này thì sự phát triển của tương lai cũng như bản thân chúng ta có thể trở thành vấn đề.

Các chuyên gia tại trụ sở Daejeon, một công ty đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau tại Big4 Firm toàn cầu, sẽ tiếp tục tạo niềm tin với khách hàng bằng cách tận dụng kinh nghiệm làm việc và kiến thức đã tích lũy từ trước đến nay để giúp khách hàng thích nghi với những thay đổi thời đại này.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4! Best Partner của các bạn vì sự thay đổi trong kinh doanh, 

Đó chính là công ty kế toán Immanuel.

 Immanuel & Sungseon, Giám đốc chi nhánh công ty kế toán Taesung


Rim Jae Hun