GIỚI THIỆU IMMAH

Công ty kế toán Immanuel của chúng tôi tại trụ sở Hồ Chí Minh là một công ty kế toán chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thành lập pháp nhân và tư vấn cho các công ty kế toán đại diện của Hàn Quốc (KICPA) Rim Jae Hun và AICPA, VACPA. Chúng tôi làm việc với hơn 200 đối tác, bao gồm các kế toán viên chuyên nghiệp và 50 nhân viên.

Ngoài ra còn cung cấp tư vấn đầu tư, tư vấn thuế kế toán, dịch vụ pháp lý và hơn 90% khách hàng pháp nhân của chúng tôi là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Có nhiều kinh nghiệm về tư vấn đầu tư, cũng có chuyên môn về kế toán doanh nghiệp, thâm nhập vào Việt Nam.Tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho quý công ty dịch vụ pháp lý kiểm toán thuế tốt nhất có hệ thống và chuyên môn nhất để đóng góp cho sự phát triển của quý công ty.

Chúng tôi coi việc tăng giá trị là sứ mệnh thông qua dịch vụ khách hàng trung thành chuyên nghiệp và sẽ luôn ở bên cạnh quý khách bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu với tấm lòng chân thành.
Với tư cách là một chuyên gia, công ty kế toán Immanuel cam kết sẽ trở thành đối tác kinh doanh thành công thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ chuyên môn phù hợp nhất và khả thi nhất cho môi trường kinh doanh ở Hàn Quốc và Việt Nam.

Hình ảnh về immah

Immanuel's YouTube

liên kết website

  • kiem-toan-nha-nuoc
  • tu-van-thue
  • bo-tai-chinh
  • tong-cuc-thue
  • ho-ikiemtoan-kettoan

khách hàng